Oferta
naszych
usług

Koncentrujemy swoje działania na rozpowszechnianiu rozwiązań związanych z energią słoneczną. Specjalizujemy się w instalacjach fotowoltaicznych, które pozwalają zamieniać promieniowanie słoneczne na czystą energię elektryczną.

Tworzymy systemy przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz firm zapewniając niezależność i bezpieczeństwo energetyczne oraz znaczne oszczędności finansowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę od zaprojektowania systemu, dostarczenia urządzeń, poprzez ich instalację oraz przyłączenie do sieci. Instalacje SOLAR square projektowane i wykonywane są z najwyższą starannością na wysokiej klasy podzespołach tak aby pracowały bezawaryjnie przez dziesięciolecia

Fotowoltaika

Folie grzewcze

Domy inteligentne

Pomiary elektryczne

Kliknij w poniższe odnośniki aby dowiedzieć się więcej o oferowanych usługach

Fotowoltaika 

fotowoltaika

Jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. W jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.

Aby móc korzystać z wytworzonego przez moduły prądu, na przykład w domu lub firmie, niezbędny jest inwerter solarny (falownik). To urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, jaki powstał z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej.

Instalacje podłączone do sieci (ON GRID)

Najpopularniejszy typ instalacji fotowoltaicznej, w której energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wprowadzana do wewnętrznej instalacji w budynku z możliwością wypływu do sieci publicznej. Zgodnie z ustawą o OZE wprowadzono w Polsce system opustów (bilansowanie energii elektrycznej, net metering) dla tak zwanych mikroinstalacji, rozumianych jako systemy do wytwarzania energii elektrycznej o mocy do 40 kWp (nowelizacja zmienia tę wartość do 50kWp). Nadwyżkę energii trafiającą do sieci możemy odebrać w okresie 365dni z zachowaniem proporcji

  • 1:0.8 dla instalacji o mocy do 10kWp
  • 1:0.7 dla instalacji o mocy do 50kWp.

Instalacje wyspowe (OFF GRID)

Typ instalacji fotowoltaicznej, w której energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego zamieniana jest przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach. Nadwyżki energii wykorzystywane są do ładowania akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania. W tym typie instalacji falownik zasila jedynie obwody odseparowane od sieci publicznej.

Instalacje hybrydowe

Jest to typ instalacji łączący w sobie systemy OFF i ON GRID. Pozwala wykorzystywać energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej na zasilanie instalacji elektrycznej budynku, która połączona jest również z siecią umożliwiając jednocześnie maksymalne wykorzystanie nadwyżek energii, które nie trafiają do sieci a są magazynowane w akumulatorach.

Folie grzewcze

Folie grzewcze

System grzewczy HeatPlus to niezwykle cienka folia (0,4mm), jej elementem grzejnym jest tkanina, która składa się z mieszaniny włókien węglowych z pastą karbonu. Folie Heat Plus zapewniają niemal 100% sprawności i można je z powodzeniem montować tylko jako podstawowe źródło ogrzewania, również jako dogrzewanie punktowe (na fragmencie podłogi lub pod wykładziną czy dywanem).

Montaż folii w 30 metrowym salonie zajmuje około 3h. Jest to dużo łatwiejsze i tańsze rozwiązanie niż w przypadku tradycyjnej „podłogówki”, które można stosować zarówno na etapie budowy jak i w istniejących budynkach. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną możemy uzyskać całkowicie bezkosztowe ogrzewanie domu na lata!

Domy inteligentne

Domy inteligentne

Dom inteligentny z systemem zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), lub z systemem IBMS (Integrated Building Management System), czy IIBMS (Intelligent Integrated Building Management System), to budynek z zintegrowanymi instalacjami sterującymi różnorodnymi urządzeniami domowymi i układami. W skrócie można to opisać jako centralne zarządzanie, przy połączeniu poszczególnych odrębnie działających systemów ze sobą, wraz z automatyczną kontrolą, bez konieczności każdorazowej ingerencji mieszkańców. Istotą inteligentnego domu jest zapewnienie w szczególności zwiększenia energooszczędności użytkowaniu i eksploatacji budynku. Są to zatem budynki zgodne z najbardziej rygorystycznymi standardami dotyczącymi zmniejszania zapotrzebowania na energię w domu.

Ponadto są one przyjazne dla środowiska – posiadają wdrożone rozwiązania ekologiczne na wysokim poziomie. Jeszcze do niedawna, „inteligentny budynek” był synonimem czegoś ekskluzywnego i elitarnego. Dziś właściwie trudno sobie wyobrazić dom bez przynajmniej podstawowych elementów inteligentnych rozwiązań. Obecnie systemy inteligentnego domu są coraz bardziej dostępne cenowo, a w przyszłości takie rozwiązania będą powszechnie stosowane, a wręcz niezbędne.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Wykonywanie regularnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych wynika z obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Badania te mają zapobiec ewentualnym awariom, jak i dbać o bezpieczeństwo osób eksploatujących instalację elektryczną.

Świadczone przez nas usługi skierowane są do zarządców oraz właścicieli nieruchomości i zakładów przemysłowych, których obowiązkiem jest dbanie o terminowe wykonywanie okresowych badań instalacji w administrowanych obiektach. Kontrole przeprowadzamy niezależnie od typu budynku. Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczonych, posiadających wszelkie wymagane uprawnienia, pracowników.

Zapraszamy do darmowej wyceny